СТАРТ

9.80лв./м.
100+ КАНАЛА

СТАНДАРТЕН

12.80лв./м.
120+ КАНАЛА

ПРЕМИУМ

15.80лв./м.
170+ КАНАЛА

POWER TRAFFIC 35

14.90лв./м.
за 35mbps

Безсрочен

POWER TRAFFIC 75

19.90лв./м.
за 75mbps

Безсрочен

POWER TRAFFIC 100

24.90лв./м.
за 100mbps

Безсрочен

ПАУЪРНЕТ ЕООД е Бенефициент по договор за безвъзмедна финансова помощBG05M9OP001-1.003-1411-C01 „Създаване на нови устойчиви работни места в ПАУЪРНЕТ ЕООД“. Договорът се финансира по Оперативна програма"Развитие на човешкитересурси" 2014-2020 г.,  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.003 "Ново работно място 2015".Проектът е с продължителност 16 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Проектът има за цел да осигури устойчива заетост чрез разкриване на нови работни места. Именно такава потребност има ръководството на ПАУЪРНЕТ ЕООД след разширение на кли ... виж повече

Пауърнет ЕООД обявява публична покана с предмет "Доставка на нови лекотоварни автомобили по ДБФП BG05М9ОP001-1.003-1411-C01 ,,Създаване на нови устойчиви работни места в Пауърнет ЕООД"
документация

Mоже да посочиш желания от теб адрес, като местиш иконата с къщичката. За да активираш тази опция, е необходимо да избереш иконата, от долния десен ъгъл на картата.

Потвърди адреса