ОБЩИ УСЛОВИЯ

 
Параметри
 

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване – 2017г.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване – 2018г.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване – 2019г.

 

Общи условия
за взаимоотношенията с клас бизнес потребители на "Пауърнет" EООД, в сила от 2.10.2016 г.
 

Общи условия
за взаимоотношенията с крайните потребители на "Пауърнет" EООД, в сила от 2.10.2016 г.

Общи условия

Спецификация на интерфейсите по Директива 1999/5/ЕС