Моля, въведи желания от теб адрес в полето за търсене и ако е необходимо коригирай посредством преместване на иконата с къщичката.

Mоже да посочиш желания от теб адрес, като местиш иконата с къщичката. За да активираш тази опция, е необходимо да избереш иконата, от долния десен ъгъл на картата.

Потвърди адреса