Закриване на банковата сметка към Прокредит

11.09.2014г.

Закриване на банковата сметка към Прокредит

Уважаеми Kлиенти,

Уведомяваме Ви, че от 01.11.2014г. се закрива следната банкова сметка на Пауърнет ЕООД:
Банка: Прокредитбанк АД
IBAN BG83PRCB92301030170910 
BIC PRCBBGSF        

Вашите плащания може да превеждате по следната банкова сметка: 
Банка: Райфайзенбанк ЕАД
IBAN BG29RZBB91551002040299
BIC RZBBBGSF


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Customers, 

We inform you that from 01.11.2014 year the following bank account of Powernet Ltd will be closed: 
Bank: ProCredit Bank
IBAN BG83PRCB92301030170910 
BIC PRCBBGSF 

You can transfer your payments to the following bank account: 
Bank: Raiffeisenbank
IBAN BG29RZBB91551002040299 
BIC RZBBBGSF 

Назад