Закриване на банковата сметка към Прокредит

09.12.2015г.

Уважаеми Kлиенти,

Уведомяваме Ви, че от 05.01.2016г. се закрива следната банкова сметка на Пауърнет ЕООД:
Банка: Прокредитбанк АД
IBAN BG83PRCB92301030170910 
BIC PRCBBGSF        
 
Вашите плащания може да превеждате по следната банкова сметка: 
Банка: Райфайзенбанк ЕАД
IBAN BG29RZBB91551002040299
BIC RZBBBGSF
 

Dear Customers, 
 
We inform you that from 05.01.2016 year the following bank account of Powernet Ltd will be closed: 
Bank: ProCredit Bank
IBAN BG83PRCB92301030170910 
BIC PRCBBGSF 
 
You can transfer your payments to the following bank account: 
Bank: Raiffeisenbank
IBAN BG29RZBB91551002040299 
BIC RZBBBGSF 
 

Назад